ŠLIENAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Sveiki atvykę!

Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kauno rajone, Šlienavoje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.

IŠSILAVINIMAS YRA TURTAS, KURIS BUS SU TAVIMI, KAD IR KUR EITUM

Išskirtinumas

Nuo 2019 metų mokyklos veiklos prioritetinė kryptis – STE(A)M ugdymas. Ši kryptis pasirinkta siekiant išgryninti mokyklos identitetą bei pagerinti mokinių pasiekimus, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros galimybėmis, diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują bendrojo ugdymo proceso organizavimo modulį ir atnaujinant bendrojo ugdymo turinį – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

STEAM icon
Į STEAM orientuotas ugdymas

Į kompleksišką reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotas ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

IT icon
IT pradiniame ugdyme​

Tiek dalykų mokymui, tiek mokymuisi, integruotai per visus ugdymo dalykus mokoma(si) informacinių technologijų ir jų taikymo.​

KALBOS icon
Dvikalbis mokymas

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymasis. Užsienio šalyse toks mokymas(-is) dažniausiai vadinamas CLIL (Content and Language Integrated Learning).​

KOMPETENCIJOS icon
Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas​

Penkių pagrindinių kompetencijų – savimonės, atsakingo sprendimų priėmimo, tarpusavio santykių, socialinio sąmoningumo, savitvardos – ugdymas.​

Mokyti, tai mokytis dukart /Joseph Joubert/

Ugdymo filosofija

Vaiko asmenybės ugdymas, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, – vientisas procesas, grindžiamas humanizmo ir demokratiškumo principais, kultūriniu atvirumu, nuolatiniu tobulėjimu, tolerancija, stimuliuojančios mokymąsi, skatinančios mąstymą ir kūrybiškumą, jaukios aplinkos sukūrimu.

Diena be mokslo – tuščiai praleista diena.
Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.

Albertas Einšteinas

Visus išminčius sieja mokėjimas klausyti /F. Tygeris/

Naujienos

KONTAKTAI

Mokyklos g. 13, Šlienava, Samylų paštas 53148, Kauno rajonas
Tel. 8-37 430224
El. p. slienava@gmail.com

MŪSŲ BIČIULIAI IR PARTNERIAI

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla 2020 © Sprendimas www.reklamosofija.lt