STE(A)M ugdymas

5-6 klasių mokinių 3D piešiniai

5-6 klasių mokinių sukurti sukučiai

5 klasės mokinių sukurti biosferos modeliai

APIE  STEM + ART/DESIGN = STE(A)M

UGDYMĄ IR KUO JIS SVARBUS VAIKAMS?

Nuo 2019 metų  mokyklos  veiklos prioritetinė kryptis – STE(A)M ugdymas. Ši kryptis pasirinkta siekiant išgryninti mokyklos identitetą bei pagerinti mokinių pasiekimus, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis, diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują bendrojo ugdymo proceso organizavimo modulį ir atnaujinant bendrojo ugdymo turinį – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

STE(A)M santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. Technology),  inžinerijos (angl.  Engineering), meno/dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, biotechnologijos, aplinkotyra, geologija);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • meno/dizaino;
 • matematiką (matematika, statistika).

STEM + Art/Design = STE(A)M. KUO SVARBUS ŠIS UGDYMAS?

 • Probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymasis
 • Problemos atpažinimas, gamtamokslinis aiškinimas;
 • Problemos sprendimo paieška – mokslinis tyrimas (stebėjimas, eksperimentas) ir rezultatų įvertinimas;
 • Pokyčių įgyvendinimas – projektas.
 • Integralumas: • turinio • metodų • priemonių

STEM yra integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas  žinias iš karto pritaikyti praktiškai. STEAM  matematika mokoma kartu su kitais mokslais (informatika, fizika, biologija, inžinerija ir kt.). Sujungiant skirtingas mokslo šakas gautos žinios iš karto išbandomos praktiškai, o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu.

 STEM ĮGŪDŽIAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

Taip ugdomi vaikai susiduria ir bando spręsti realiame gyvenime iškylančias problemas. STEM padeda priartėti prie ateityje vaikų laukiančių iššūkių ir būsimos darbo rinkos poreikių, nes mokymosi būdai dažnai primena suaugusių ir jau dirbančių žmonių darbo aplinkybes. Nei vienas darbas nereikalauja tik matematikos, tik chemijos ar tik kurios nors kalbos žinių – darbo rinkai reikalingas visas įvairių įgūdžių komplektas. Tai patvirtina mintį, kad nėra tokios specialybės, kuri reikalautų tik vieno vienintelio išlavinto įgūdžio.

STEAM MOKYKLA

Šlienavos pagrindinė mokykla, jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM mokyklų tinklą, siekia mokykloje populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką.

STEAM pamokose mokiniai įtraukiami į eksperimentavimų ir bandymų procesą, kurių metu bando įvairiais būdais analizuojant pasiekimus ir nesėkmes, panaudojant kūrybiškumą rasti teisingus atsakymus ir paaiškinimus. 

STEAM NAUDOJIMAS

 1. Problemos apibrėžimas: mokiniai kartu su mokytojais aptaria iššūkius ir problemas savo vietos bendruomenėje, mokykloje, klasėje.
 2. Empatija ir požiūris: besimokantieji tiria problemą ir analizuoja auditorijos poreikius.
 3. Idėjos/-ų generavimas: dirbdami grupėmis mokiniai aptaria temas ir kuria idėjas, kaip išspręsti problemas.
 4. Dizaino kūrimas: naudodami paprastus pieštukus ir popierių ar internetinius įrankius, mokiniai kuria savo gaminių eskizus.
 5. Prototipų kūrimas – testavimas – perdirbimas: moksleiviai dirba „gamindami” produktą (prototipą), jį išbandydami ir pertvarkydami.
 6. Vartotojų atsiliepimai: galutinis dizainas pateikiamas vartotojams (ar suinteresuotosioms šalims) ir atsiliepimai yra surenkami.
 7. Galutiniai apmąstymai/refleksija: besimokantieji turi galimybę apmąstyti procesą.
 8. Dalijimasis: dalijasi idėja ir produktu su platesne auditorija.

Mokyklos STE(A)M partneriai

KONTAKTAI

Mokyklos g. 13, Šlienava, Samylų paštas 53148, Kauno rajonas
Tel. 8-37 430224
El. p. slienava@gmail.com

MŪSŲ BIČIULIAI IR PARTNERIAI

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla 2020 © Sprendimas www.reklamosofija.lt